HSA: Giới hạn chỉ định của risperidon trong điều trị sa sút trí nhớ - điều trị ngắn hạn trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer

Giới hạn chỉ định của risperidon trong điều trị sa sút trí nhớ (dementia): điều trị ngắn hạn trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer

 

Bản tin Adverse Drug Reaction News số 3 tập 18 - tháng 11/2016

Đánh giá của HSA cho thấy risperidon ở liều điều trị cho hiệu quả trên bệnh nhân cao tuổi sa sút trí nhớ mức độ vừa hoặc nặng, bao gồm sa sút trí nhớ do Alzheimer, sa sút trí nhớ do bênh mạch máu hoặc sa sút trí nhớ hỗn hợp. Các biến cố mạch máu não như đột quỵ hoặc thiếu máu não cục bộ thoáng qua, bao gồm cả tử vong đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng sử dụng risperidon điều trị rối loạn tâm thần do sa sút trí nhớ trên bệnh nhân cao tuổi. Dữ liệu an toàn thuốc sau khi thuốc lưu hành trên thị trường cho thấy bệnh nhân sa sút trí nhớ do bệnh mạch máu hoặc sa sút trí nhớ hỗn hợp sử dụng risperidon gặp phải biến cố mạch máu não với tỷ lệ cao hơn so so với bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer. Kết quả gộp từ các nghiên cứu có đối chứng cho thấy nguy cơ biến cố mạch máu não tăng lên 2,1 lần (biến cố mạch máu não ở mức độ nghiêm trọng có thể tăng lên 2,7 lần) trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do bệnh mạch máu hoặc sa sút trí nhớ hỗn hợp so với bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer. Để giảm thiểu nguy cơ này, HSA khuyến cáo risperidon chỉ được chỉ định để điều trị ngắn hạn trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer không đáp ứng với các biện pháp không dùng thuốc. Quyết định tương tự cũng đã được cơ quan quản lý dược phẩm tại Canada và Úc đưa ra. EMA giới hạn thêm thời gian sử dụng risperidon để điều trị ngắn hạn cho bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer mức độ trung bình đến nặng không đáp ứng với các biện pháp dùng thuốc là dưới 6 tuần.

 

Nguồn: HSA

Điểm tin: DS. Trần Thúy Ngần

Các tin liên quan