Tập huấn cảnh giác dược và an toàn thuốc dành cho cán bộ y tế

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2014, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc tiến hành tổ chức 07 lớp tập huấn về kỹ năng Cảnh giác Dược cơ bản cho cán bộ y tế tại các bệnh viện ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Tĩnh dưới sự tài trợ của VPĐD AstraZeneca.

 

Khóa tập huấn nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về Cảnh giác Dược, cập nhật những quyết định, hướng dẫn về an toàn thuốc của Bộ Y tế, đề cập đến các vấn đề có liên quan đến các công tác đảm bảo an toàn thuốc đặc thù tại từng bệnh viện, đặc biệt trong vấn đề phát hiện, xử trí và báo cáo ADR, quản lý tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng.

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung:

-         Tổng quan về phản ứng có hại của thuốc và hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam

-         Cập nhật thông tin về an toàn thuốc năm 2013 – 2014

-         Tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng

 

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 


 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang


 Bệnh viện E Trung ương

 


 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

  

Tổng hợp: Cao Thu Huyền

Các tin liên quan