Tập huấn "Triển khai chương trình quản lý kháng sinh" buổi 2 (25/04/2020)

Triển khai chương trình quản lý kháng sinh là một chủ đề thuộc chương trình đào tạo liên tục theo chuỗi chuyên đề về Nâng cao năng lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện 2019-2020.

 

Tiếp sau buổi tập huấn đầu tiên của chủ đề trên đã diễn ra ngày 4/4/2020, buổi tập huấn thứ hai với nội dung về thực hành đánh giá sử dụng kháng sinh sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Thời gian: 9h00-12h00 ngày 25/4/2020


 

Các bài trình bày do báo cáo viên đến từ Trung tâm DI & ADR Quốc gia thực hiện với nội dung bao gồm:

1.Thực hành phân tích sử dụng kháng sinh trên một bệnh lý cụ thể ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

  1. 2.Thực hành phân tích tiêu thụ kháng sinh trên một bộ dữ liệu cụ thểDS. Nguyễn Hoàng Anh
  2. 3.Thảo luận
  3. Chủ tọa buổi tập huấn: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh


 

Trung tâm xin thông báo để Quý dược sĩ quan tâm tới buổi tập huấn sắp xếp tham dự theo thời gian trên. 

Ngoài ra, để giảm thiểu việc đăng nhập lỗi và trục trặc kỹ thuật có thể phát sinh, xin lưu ý Quý Dược sĩ đăng nhập sớm (khoảng 15 phút trước khi bắt đầu lớp).

  

Theo dõi buổi tập huấn trực tuyến qua webcast tại đây

 

Tải nội dung thực hành buổi 2 tại đây

 

 

 

 

 

Các tin liên quan