Tập huấn Cập nhật một số vấn đề mới về sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa (16/4/2022)

Khoá tập huấn Cập nhật một số vấn đề mới về sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2022 theo hình thức trực tuyến.
Để cung cấp những thông tin cập nhật về việc quản lý sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa cho dược sĩ và cán bộ y tế khác đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm DI&ADR Quốc gia phối hợp cùng Công ty GSK tổ chức khoá tập huấn với chủ đề Cập nhật một số vấn đề mới về sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa.


Thời gian: 8h30 - 12h00, ngày 16/4/2022

 

Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Webex.

 

Link tham dự chương trình (link sẽ được mở vào ngày diễn ra chương trình):

 

Link hội thảo ngày 16/04: https://tinyurl.com/cep1604
 
QR code:Đặt câu hỏi thảo luận: https://tinyurl.com/QAcep1604

QR code:


 

Nội dung chương trình: