Giới thiệu về Chương trình đào tạo liên tục về nâng cao năng lực Dược sĩ lâm sàng

Đây là các chuyên đề mới do Trung tâm DI&ADR Quốc gia là đơn vị đầu mối về giảng dạy và nằm trong Chương trình đào tạo liên tục được phê duyệt bởi Trường Đại học Dược Hà Nội theo Quyết định 104/QĐ-DHN ngày 24/2/2020.

 

Xuất phát từ nhu cầu của cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện về tập huấn cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kỹ năng dược lâm sàng trong các bệnh lý nhiễm khuẩn, khóa tập huấn với chủ đề “Các bệnh nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh hợp lý” đã được Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội triển khai trong tháng 8-10/2019.  

 

Tiếp nối với chuyên đề trên, nhằm tăng cường các kỹ năng cho dược sĩ lâm sàng về sử dụng thuốc trong các bệnh nhiễm trùng thông qua đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật như kỹ năng phân tích đánh giá sử dụng kháng sinh, kỹ năng thông tin thuốc áp dụng giải quyết vấn đề lâm sàng và các kỹ năng khác trong triển khai hoạt động dược lâm sàng, một chương trình đào tạo mới Nâng cao năng lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện năm 2019-2020đã được xây dựng với sự phối hợp giữa Văn phòng Đại diện Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. (MSD) và hai đơn vị phụ trách về chuyên môn gồm Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

 

Trong đó, Trung tâm DI & ADR Quốc gia được phân công là đơn vị đầu mối để tham gia xây dựng và giảng dạy 3 chuyên đề của Trường Đại học Dược Hà Nội bao gồm: 

-Nâng cao năng lực Dược sĩ lâm sàng trong triển khai chương trình quản lý kháng sinh

-Nâng cao năng lực Dược sĩ lâm sàng trong nhiễm khuẩn huyết và shock nhiễm khuẩn

-Nâng cao năng lực Dược sĩ lâm sàng trong nhiễm khuẩn ổ bụng.


Với sự phối hợp giảng dạy của các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ vi sinh và dược sĩ cũng như việc xây dựng nội dung giảng dạy xuất phát từ các tình huống thực tế, các chuyên đề trên được kỳ vọng sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phân tích các trường hợp bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện dưới tiếp cận bệnh học, vi sinh và dược lý lâm sàng để đưa ra lựa chọn thuốc và chế độ liều phù hợp, vận dụng được các phương pháp để đánh giá sử dụng kháng sinh, từ đó đẩy mạnh chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện.

 

Mỗi chuyên đề có thời lượng 3 buổi (tương đương 12 giờ CME).

Hình thức đào tạo: Kết hợp giữa giảng trực tiếp và trực tuyến. 

Thời gian dự kiến triển khai các chuyên đề trên: Từ tháng 4/2020.

 

Quý đồng nghiệp quan tâm và có nhu cầu tham dự chương trình đào tạo trên, xin liên hệ với nhân viên MSD phụ trách tại bệnh viện.