Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh năm 2018, giai đoạn tháng 11/2017 - 10/2018

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2017 - 10/2018.

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh (B)

Các tin liên quan