HSA: Fluoroquinolon và nguy cơ bong võng mạc

Trong bản tin Adverse Drug Reaction News số 3 tập 18 - tháng 11/2016, HSA cảnh báo về nguy cơ bong võng mạc liên quan đến kháng sinh fluoroquinolon

 

Mối liên quan giữa fluoroquinolon đường uống và bong võng mạc đã được chỉ ra trong hai nghiên cứu thuần tập lớn. Tuy nhiên, nguy cơ này chưa được khẳng định trong các nghiên cứu đã được công bố khác, trong đó có nghiên cứu được tiến hành bởi EMA. Hầu hết các nghiên cứu có khoảng tin cậy tương đối lớn nên không thể loại trừ có sự tăng nhẹ nguy cơ.

 

Ảnh minh họa: Internet

 

Dựa trên những dữ liệu hiện có, EMA và Health Canada cho rằng không thể loại trừ mối liên quan giữa fluoroquinolon và biến cố bong võng mạc. Do mức độ nghiêm trọng của biến cố, cả hai cơ quan này đều khuyến cáo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cần nhấn mạnh khuyến cáo bệnh nhân thông báo ngay cho cán bộ y tế nếu gặp phải các vấn đề về thị lực khi sử dụng fluoroquinolon đường uống. Tại Singapore, tuy HSA chưa ghi nhận báo cáo bong võng mạc liên quan đến fluoroquinolon nhưng đã ghi nhận một số báo cáo về rối loạn thị lưc như nhìn mờ, đỏ mắt, ngứa mắt và viêm kết mạc. HSA hiện đang làm việc với các công ty để bổ sung cảnh báo này vào tờ hướng dẫn sử dụng của các thuốc chứa fluoroquinolon.

 

Nguồn: hsa

Điểm tin: DS. Trần Thúy Ngần

Các tin liên quan