Ban hành Thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 26/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Nội dung thông tư bao gồm hướng dẫn việc báo cáo sự cố y khoa, phân tích, phản hồi và xử lý sự cố y khoa; khuyến cáo, cảnh báo và khắc phục để phòng ngừa sự cố y khoa và trách nhiệm thực hiện. Thông tư 43/2018/TT-BYT không áp dụng đối với phòng ngừa sự cố y khoa trong hoạt động tiêm chủng, tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR) và biến cố bất lợi (AE) của các thử nghiệm lâm sàng.

 

Theo quy định tại khoản 5 điều 14 của Thông tư này, Trung tâm DI&ADR Quốc giacó nhiệm vụ phối hợp cùng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế để thu thập, tổng hợp, theo dõi các sự cố y khoa về thuốc.

 

Nội dung chi tiết của công văn xin xem tại đây.

Nguồn: luatvietnam.vn

 

 

Điểm tin: Nguyễn Hoàng Anh (b)

Các tin liên quan