KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh phối hợp với Trung tâm DI & ADR Quốc gia thực hiện cuộc khảo sát này nhằm định hướng xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật để thực hiện các hoạt động dược lâm sàng theo Nghị định 131/2020/NĐ-CP.

 

 

 

 

Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh phối hợp với Trung tâm DI & ADR Quốc gia thực hiện cuộc khảo sát này nhằm định hướng xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật để thực hiện các hoạt động dược lâm sàng theo Nghị định 131/2020/NĐ-CP. Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đề nghị các bệnh viện hoàn thiện đầy đủ bộ câu hỏi. Thông tin được Quý Bệnh viện cung cấp sẽ rất hữu ích trong việc xác định thực trạng và năng lực kiểm soát tương tác thuốc tại đơn vị, đồng thời, phát hiện các khó khăn và rào cản của nhân viên y tế trong quản lý tương tác thuốc. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp hỗ trợ giúp phòng ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi do tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng.

 

Công văn 889/KCB-NV ngày 26/7/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện khảo sát

 

Khi cần biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị liên hệ:

1. ThS. Lê Kim Dung, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, email: lkdung1970@yahoo.com

2. ThS. Nguyễn Mai Hoa, Trung tâm DI & ADR Quốc gia, email: ngmaihoa@gmail.comGhi chú

- Thời gian trả lời bộ câu hỏi dự kiến từ 30 - 45 phút.

- Mỗi đơn vị chỉ thực hiện khảo sát 1 lần.

- Quý Bệnh viện vui lòng lựa chọn 01 phương án phù hợp nhất đối với mỗi câu hỏi được đưa ra. Các câu hỏi cho phép lựa chọn nhiều phương án đã được chú thích rõ ở mỗi câu.

- Các câu được đánh dấu * là các câu bắt buộc trả lời.

- Sau khi trả lời xong, quý đồng nghiệp nhấn "Submit" và đợi hệ thống thông báo đã gửi thành công (email xác nhận sẽ được gửi trong vòng 24h sau khi gửi kết quả khảo sát).

 

Hoạt động đã sát đã kết thúc vào ngày 20/8/2021. Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa gửi báo cáo và có mong muốn tham gia khảo sát trên sau thời hạn 20/8, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Mai Hoa (ngmaihoa@gmail.com) trước ngày 25/08/2021.