TỔNG KẾT CÔNG TÁC BÁO CÁO ADR NĂM 2018

Năm 2018, Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR khu vực TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 14487 báo cáo (đạt 154,7 báo cáo/1 triệu dân). Trong đó, 11172 báo cáo ADR được gửi từ các cơ sở khám, chữa bệnh; 1663 báo cáo ADR xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm (63 báo cáo trùng với báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh) và 1715 báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng từ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

             

             Số lượng báo cáo ADR nhận được từ năm 2003 đến năm 2018 được trình bày trong hình 1 và chi tiết số lượng báo cáo đã nhận được lũy tiến theo từng tháng trong năm 2018 được trình bày trong hình 2. 

 

           

           Năm 2018, 848 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi báo cáo ADR (tăng 12% so với năm 2017). Phần lớn báo cáo được gửi từ các đơn vị ở vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ, từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa và bệnh viện thuộc khối công lập (hình 3). Số lượng báo cáo chi tiết của các bệnh viện xin xem tại link sau:

http://canhgiacduoc.org.vn/GioiThieuChung/TrangTinHoatDong/1124/T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-b%C3%A1o-c%C3%A1o-ADR-t%E1%BB%AB-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-kh%C3%A1m-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-n%C4%83m-2018-giai-%C4%91o%E1%BA%A1n-th%C3%A1ng-11/2017---10/2018.htm

 

   

                 Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội có tỷ lệ báo cáo cao nhất chiếm tỷ lệ tương ứng 19,5% và 18,5% tổng số báo cáo của tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh. Thành phố Đà Nẵng là địa phương có công tác báo cáo ADR hiệu quả nhất với số báo cáo/1 triệu dân đạt 540,4 báo cáo/1 triệu dân. Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng có công tác báo cáo ADR hiệu quả đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (200 báo cáo/1 triệu dân) bao gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, tỉnh An Giang và thành phố Hồ Chí Minh với số báo cáo/1 triệu dân tương ứng là 322,9; 287,1; 278,4; 265,1 và 257,6 (hình 4).

 

             Các đơn vị có số lượng báo cáo ADR cao tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong đó Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị có số báo cáo ADR nhiều nhất trong cả nước, chiếm 4,1% tổng số báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh (bảng 1).

                                   Bảng 1: Danh sách 11 bệnh viện gửi báo cáo nhiều nhất

STT

Đơn vị gửi báo cáo

Tỉnh/Thành phố

Số báo cáo

Tỷ lệ (%)

N=11172

1

Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội

458

4,1

2

Bệnh viện Từ Dũ

TP. Hồ Chí Minh

337

3,0

3

Bệnh viện Phổi Trung ương

Hà Nội

268

2,4

4

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMec Times City

Hà Nội

263

2,4

5

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

TP. Hồ Chí Minh

261

2,3

6

Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng

Đà Nẵng

195

1,7

7

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Quảng Ninh

185

1,7

8

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

An Giang

168

1,5

9

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

TP. Hồ Chí Minh

119

1,1

10

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Hà Nội

108

1,0

11

Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An

Nghệ An

108

1,0

 

             Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đơn vị và cán bộ y tế đã tham gia báo cáo ADR trong năm 2018 và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát ADR.

 

                                                                                                                                                DS. Trần Ngân Hà

Các tin liên quan