Tin hoạt động

Tập huấn "Tương tác thuốc bất lợi và vai trò của người điều dưỡng"

Ngày 09/11, Bệnh viện E Trung Ương mở lớp tập huấn "Quản lý điều dưỡng bệnh viện" cho các điều dưỡng trưởng của 6 bệnh viện: Bệnh viện E, Lào Cai, Bắc Cạn, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình.

xem tiếp >>
<123456>