Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết hoạt động Cảnh giác dược năm 2013

Nhằm tổng kết các kết quả của hoạt động đã triển khai năm 2013, ngày 26 tháng 11 năm 2013 Trung tâm DI&ADR Quốc Gia-Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức buổi hội nghị “Tổng kết hoạt động Cảnh giác Dược

xem tiếp >>