Tin hoạt động

Cập nhật về khóa tập huấn "Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện"

Trường Đại học Dược Hà Nội đã ra quyết định số 847/QĐ-DHN về việc mở lớp tập huấn "Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện".

xem tiếp >>