Tin hoạt động

Chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Minh Quang về triển khai hoạt động của Trung tâm DI & ADR Quốc gia

Sau hơn một tháng Trung tâm DI & ADR Quốc gia chính thức khai trương và đi vào hoạt động, ngày 21/7/2009, Thứ trưởng Cao Minh Quang đã có buổi làm việc với Cục Quản lý dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh

xem tiếp >>