Tin hoạt động

Thông báo về việc tổ chức khóa tập huấn chủ đề Sử dụng Kháng sinh hợp lý, an toàn trong Nhi Khoa

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin thông báo về việc tổ chức 01 khóa đào tạo liên tục theo chuyên đề (CME) với chủ đề Sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn trong Nhi khoa.

xem tiếp >>