Tin hoạt động

Khai trương Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc

Sáng 9/6/2009, Trường Đại học Dược Hà Nội chính thức khai trương Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc – gọi tắt là Trung tâm DI & ADR Quốc gia, theo quyết định s

xem tiếp >>