Tin hoạt động

Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) năm 2017

Với mục tiêu cập nhật về tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) và thúc đẩy triển khai hoạt động này tại các cơ sở khám chữa bệnh, hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, Trung tâm Quốc gi

xem tiếp >>