Tin hoạt động

Hội thảo Tổng kết hoạt động Cảnh giác dược trong các Chương trình y tế Quốc gia năm 2012

Vào ngày 16/11/2012, tại khách sạn Điện lực - Hà Nội, Ban quản lý Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" của dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" do “Quỹ toàn cầu” tài trợ, Trung tâm DI và ADR

xem tiếp >>
<1234>