Tin hoạt động

Bài báo khoa học: Phân tích xu hướng và các tín hiệu đặc thù về phản ứng phản vệ trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam.

Dựa trên cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã tiến hành phân tích xu hướng và các tín hiệu đặc thù về phản ứng phản vệ trong cơ sở dữ liệ

xem tiếp >>