Tin hoạt động

Hội nghị Cảnh giác Dược thường niên năm 2019 đã được tổ chức thành công tốt đẹp

Ngày 23-24/8/2019 tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR Khu vực TP.HCM đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cảnh giác Dược thường niên năm 2019 với chủ đề “Giảm thiểu nguy

xem tiếp >>