Tin hoạt động

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII năm 2019 - Tổng hội Y học Việt Nam

Ngày 25/10/2019 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII năm 2019 với chủ đề “Quản lý các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở ở các nướ

xem tiếp >>