Tin hoạt động

Hội nghị Cảnh giác Dược năm 2017

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm DI&ADR khu vực TP. Hồ Chí Mính tổ chức hội nghị “Tăng cường hoạt động cảnh giác Dược, An toàn thuốc trong thực hành điề

xem tiếp >>