Tin hoạt động

Nghiên cứu về Biến cố bất lợi trong điều trị Lao đa kháng của Trung tâm DI&ADR Quốc gia được trao giải tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y - Dược lần thứ XIX

Tham dự Hội nghị lần này, Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội có 01 bài báo cáo về “Biến cố trên thận và trên thính giác ghi nhận từ hoạt động giám sát thích cực trong điều trị la

xem tiếp >>