Tin hoạt động

Triển khai hệ thống báo cáo ADR online mới

Từ ngày 17/02/2014, Trung tâm DI & ADR Quốc gia bắt đầu triển khai hệ thống báo cáo và quản lý báo cáo ADR online tại địa chỉ http://baocaoadr.vn

xem tiếp >>