Tin hoạt động

Tập huấn “Theo dõi nồng độ thuốc trong máu hướng tới tối ưu hóa chế độ liều trong điều trị (TDM)” (8/2021)

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện năm 2021-2022 được xây dựng theo chuyên đề đào tạo liên tục "Nâng cao năng lực Dược sĩ lâm sàng trong triển khai chương trình quả

xem tiếp >>