Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2021: Thông tin đăng nhập webinar

 

 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỘI NGHỊ

 

Bước 1: Đăng nhập meeting bằng các cách sau:

 

Cách 1: Truy cập link: Meeting Hội nghị CGD 2021

 

Cách 2: Mở ứng dụng Zoom, chọn tham gia cuộc họp với thông tin sau: 

Meeting ID: 81057919439

Passcode: cgd2021


Bước 2: Nhập Họ tên người tham dự và địa chỉ email giống như đã đăng ký với Ban tổ chức hội nghị.

 

Đại biểu có thể tải tài liệu, bài giảng của Hội nghị tại đây

 

Đại biểu có nhu cầu nhận chứng chỉ CME do Trường Đại học Dược Hà Nội cấp, xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn và làm bài kiểm tra cuối chương trình tại đây.


 

Xin trân trọng cảm ơn.