Tin hoạt động

Khuyến cáo từ cuộc họp định kỳ của Hội đồng phản ứng có hại của thuốc (MARC) gửi tới Medsafe

Cuộc họp định kỳ lần thứ 165 ngày 10/3/2016 của Hội đồng phản ứng có hại của thuốc (Medicines Adverse Reactions Committee – MARC) thuộc Cơ quan Quản lý an toàn dược phẩm và thiết bị y tế New Zealand (

xem tiếp >>