Tin hoạt động

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Thông tin thuốc & Cảnh giác dược giữa BV Phụ sản TƯ và Trung tâm DI & ADR Quốc gia

Ngày 09/6/2011, tại bệnh viện Phụ Sản TƯ, Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược giữa Bệnh viện Phụ sản TƯ và Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có

xem tiếp >>