Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022: Cập nhật chương trình, hướng dẫn truy cập Hội nghị (Thông báo số 5)

 

Kính gửi:       - Quý Bác sỹ, Dược sỹ

                       - Quý đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Cảnh giác Dược


Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022 với chủ đề Kết nối hoạt động Dược lâm sàng - Cảnh giác Dược để thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 22/10/2022 qua nền tảng Webex

 

 


 

 

 

Chương trình Hội nghị: Xin xem tại đây.


Hướng dẫn cài đặt và truy cập Webex: Xin xem tại đây.


Hướng dẫn đăng ký và cấp chứng nhận tham dự: Xin xem tại đây. 


Ban tổ chức mong được đón tiếp Quý Đồng nghiệp !


Xin trân trọng cảm ơn./.