ANSM: Thông tin liên quan đến các thuốc chứa metformin

 

Tạp chất nitrosamin (NDMA) đã được phát hiện vào đầu tháng 12 trong một vài lô thuốc chứa metformin được lưu hành bên ngoài EU. Theo các dữ liệu hiện có, những dấu vết của tạp chất này xuất hiện ở mức độ thấp hơn so với phơi nhiễm tự nhiên với NDMA (đặc biệt là ở trong thực phẩm và trong nguồn nước)

Tại Pháp, các cơ quan quản lý đang tiến hành kiểm nghiệm chất lượng các thuốc lưu hành tại nước này.

Trong bối cảnh này, Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) khuyến cáo rằng bệnh nhân tiểu đường không nên gián đoạn điều trị các thuốc có chứa metformin vì nguy cơ từ việc gián đoạn điều trị đáng quan ngại hơn so với nguy cơ phơi nhiễm với tạp chất.

 

Nguồn: https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Information-concernant-les-medicaments-a-base-de-metformine-Point-d-Information

Điểm tin: DS.Phan Thị Thúy Hằng, ThS.DS.Nguyễn Thị Tuyến