Tin hoạt động

Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2015-NQ/ĐU ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị. Sáng ngày 26/11/2015, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Công b

xem tiếp >>