Chống chỉ định mới và cập nhật cảnh báo cho bệnh nhân suy thận của Reclast (acid zoledronic)

Ngày 01.09.2011, FDA ban hành thông báo về chống chỉ định mới và cảnh báo nguy cơ gây độc với thận đối với thuốc Reclast (acid zoledronic).

 

 

Theo đó, FDA cảnh báo rằng việc dùng acid zoledronic đối với những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ (suy thận trung bình đến nặng, dùng kèm với các thuốc gây độc với thận hoặc thuốc lợi tiểu, mất nước nghiêm trọng trước khi dùng thuốc hoặc yếu tố tuổi tác) sẽ có thể làm suy thận tiến triển. Đã có trường hợp bệnh nhân bị suy thận cấp phải lọc máu và trường hợp tử vong sau khi dùng Reclast được báo cáo. Do đó, FDA Khuyến cáo chống chỉ định zoledronic cho những bệnh nhân có độ thanh thải < 35mL/ph và những bệnh nhân có nguy cơ suy thận cấp. Đồng thời cần phải kiểm tra các yếu tố nguy cơ trước khi dùng thuốc, theo dõi độ thanh thải creatinin trong khi dùng thuốc và tính toán liều lượng cho phù hợp dựa trên độ thanh thải creatinin của bệnh nhân.

 

Nguồn: http://www.fda.gov

Người dịch Trần Thị Thu Hằng

Các tin liên quan