TGA: cập nhật tổng quan về hiệu quả và độ an toàn của codein

Ngày 21/12/2016, TGA công bố tổng quan cập nhật về hiệu quả và độ an toàn của codein. Mục đích của tổng quan này nhằm xác định xem liệu có thêm bằng chứng nào về mối liên quan giữa hiệu quả và độ an toàn của các thuốc chứa codein liều thấp (≤ 12 mg/đơn vị chia liều) để điều trị giảm đau không, kể từ sau tổng quan trước đây đã được TGA tiến hành.

 

Theo Mattia và cộng sự (2015) codein và paracetamol có tác dụng hiệp đồng và các nghiên cứu lâm sàng cho thấy tác dụng giảm đau khi sử dụng các thuốc phối hợp chứa paracetamol và codein vượt trội hơn so với sử dụng codein đơn độc ở mức liều tiêu chuẩn (≥ 30mg mỗi liều). Chưa có nghiên cứu mới nào xác định liệu sử dụng codein liều thấp kết hợp với thuốc giảm đau không phải opioid, như paracetamol và/hoặc ibuprofen có làm tăng hiệu quả giảm đau hơn so với sử dụng đơn độc các thuốc giảm đau không phải opioid hay không. Về độ an toàn, nhìn chung, không có các thông tin mới đáng lưu ý về độ an toàn của các thuốc chứa codein liều thấp so với tổng quan trước đây.

 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/update-codeine-safety-and-efficacy-review

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Mai Hoa

Các tin liên quan