Dyax s.a. xin rút lại hồ sơ xin cấp phép lưu hành chế phẩm Kalbitor (ecallantide)

EMA đã chính thức được công ty Dyax s.a. thông báo về quyết định xin rút lại hồ sơ đăng ký trong quy trình cấp phép lưu hành tập trung của chế phẩm Kalbitor (ecallantide) dung dịch tiêm 10 mg/ml do trong khi phân tích các dữ liệu lâm sàng, công ty đã không cung cấp được đầy đủ các thông tin đánh giá những vấn đề lâm sàng nổi bật.

 

Ảnh minh họa từ Internet.

 

Nguồn: European Medicines Agency. Latest News. Dyax s.a. withdraws its marketing authorization application for Kalbitor (ecallantide). Nov 15, 2011

Nguyễn Phương Thuý - Trung tâm DI&ADR Quốc gia dịch