PMDA (Nhật Bản): Oseltamivir và nguy cơ chảy máu

Oseltamivir được chỉ định cho điều trị và dự phòng nhiễm khuẩn do cúm A và B (influenza A and B viral infections). Trong 3 năm tài chính gần đây, 30 cases xuất huyết đã được ghi nhận trên bệnh nhân sử dụng oseltamivir ở Nhật Bản.

 

 

Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thiết bị Y tế (PMDA) thuộc Bộ Y tế Lao động và An sinh xã hội Nhật Bản (MHLW) đã yêu cầu bổ sung trong nhãn thuốc của các chế phẩm có chứa oseltamivir (ví dụ như Tamiflu®) nguy cơ xuất huyết như một ADR nghiêm trọng và cảnh báo về việc sử dụng đồng thời oseltamivir với warfarin.

 

 

Oseltamivir được chỉ định cho điều trị và dự phòng nhiễm khuẩn do cúm A và B (influenza A and B viral infections). Trong 3 năm tài chính gần đây, 30 cases xuất huyết đã được ghi nhận trên bệnh nhân sử dụng oseltamivir ở Nhật Bản. Hiện chưa có báo cáo tử vong và cũng chưa có báo cáo nào về xuất huyết trên những BN sử dụng đồng thời oseltamivir và warfarin. Tuy vậy, dựa trên kết quả đánh giá những dữ liệu hiện có MHLW và PMDA vẫn kết luận cần thiết phải bổ sung thông tin cảnh báo về phản ứng có hại này trong nhãn các thuốc chứa oseltamivir.

 

 

Nguồn: Revision of Precautions, MHLW/PMDA, 1 March 2019 (www.pmda.go.jp/english/)

 

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan