Tin hoạt động

Tập huấn cảnh giác dược và an toàn thuốc dành cho cán bộ y tế

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2014, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc tiến hành tổ chức 07 lớp tập huấn về kỹ năng Cảnh giác Dược cơ bản cho cán

xem tiếp >>