Health Canada: Bản tin Health Product InfoWatch tháng 3/2017

Bản tin Health Product InfoWatch tháng 3/2017 của Health Canada đưa ra một số thông tin cảnh báo về các thuốc chứa bisphosphonat và nguy cơ hoại tử xương; heparin khối lượng phân tử thấp và nguy cơ chảy máu; thuốc bôi ngoài da chứa menthol, methyl salicylat hoặc capsaicin và nguy cơ cháy da; thuốc chứa tramadol và nguy cơ suy hô hấp.

 

Bisphosphonat và nguy cơ hoại tử xương: Health Canada đã tiến hành đánh giá nguy cơ hoại tử các xương khác ngoài nguy cơ hoại tử xương hàm (đã được cảnh báo) của các thuốc chứa bisphosphonat như alendronat, clodronat, etidronat và risedronat. Nhãn thuốc tại Canada của một số chế phẩm chứa bipshosphonat đã có cảnh báo về nguy cơ hoại tử xương ống tai ngoài và/hoặc các xương khác trong cơ thể. Với những dữ liệu hiện có, Health Canada kết luận chưa thể thiết lập mối liên quan giữa việc sử dụng các bipshosphonat khác với nguy cơ hoại tử xương tai ngoài và các xương khác trong cơ thể ngoài xương hàm. Cơ quan này đang tiếp tục theo dõi độ an toàn của các thuốc chứa bisphosphonat.

 

Heparin khối lượng phân tử thấp và nguy cơ chảy máu khi can thiệp tủy sống: Nguy cơ chảy máu có thể tăng lên nếu các can thiệp tủy sống được thực hiện sớm sau khi tiêm heparin khối lượng phân tử thấp. Health Canada yêu cầu các công ty có chế phẩm chứa heparin khối lượng phân tử thấp bổ sung vào nhãn thuốc thông tin về khoảng thời gian khuyến cáo giữa thời điểm tiêm heparin khối lượng phân tử thấp và thời điểm tiến hành gây mê tủy sống/ngoài màng cứng hoặc chọc dò tủy sống.

 

Thuốc bôi ngoài da OTC chứa menthol, methyl salicylat hoặc capsaicin và nguy cơ cháy da: Những dữ liệu hiện có cho thấy có mối liên quan giữa việc sử dụng các thuốc giảm đau bôi ngoài da OTC chứa menthol và nguy cơ cháy da tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để đưa ra kết luận tương tự với các thuốc giảm đau bôi ngoài da chứa methyl salicylat hoặc capsaicin đơn độc. Health Canada đã yêu cầu cập nhật nhãn các thuốc giảm đau bôi ngoài da chứa menthol đơn độc hoặc phối hợp về nguy cơ tiềm ẩn này.

 

Thuốc chứa tramadol và nguy cơ suy hô hấp: Có bằng chứng cho thấy những người mang gen chuyển hóa thuốc qua CYP2D6  cực nhanh có nguy cơ cao gặp suy hô hấp đe dọa tính mạng khi sử dụng các thuốc chứa tramadol. Hiện các thông tin về nguy cơ suy hô hấp khi sử dụng các thuốc chứa tramadol trên trẻ em còn hạn chế. Nhãn thuốc chứa tramadol tại Canada đã được bổ sung thông tin về nguy cơ suy hô hấp ở những người mang gen chuyển hóa thuốc qua CYP2D6 cực nhanh.

 

Điểm tin: DS. Trần Thúy Ngần

Nguồn: http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/medeff/bulletin/hpiw-ivps_2017-03-eng.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan