Đau khớp và thuốc chống đông kháng vitamin K - một phản ứng có hại chưa được đánh giá đúng mức?

Các phản ứng có hại trên khớp (không bao gồm xuất huyết) là những phản ứng có hại rất hiếm gặp với các thuốc chống đông kháng vitamin K (AVK) và có rất ít dữ liệu ghi nhận về các phản ứng này trong y văn.

 

Theo dữ liệu cảnh giác dược của Pháp, các báo cáo về phản ứng có hại trên khớp trong đó AVK là các thuốc nghi ngờ duy nhất đã được phân tích. Tổng cộng có 61 trường hợp được ghi nhận, trong đó fluindion, warfarin và acenocoumarol lần lượt được sử dụng trong 42, 12 và 7 trường hợp. Tỉ lệ giới tính trong các ca được báo cáo là 1,18 và trung vị tuổi của bệnh nhân được báo cáo là 60 tuổi (49 tuổi đến 72 tuổi). Trong số đó, 47 trường hợp có phản ứng được mô tả là đau khớp (chiếm 77%), 9 trường hợp viêm khớp (chiếm 15%), 3 trường hợp viêm bao khớp (chiếm 5%) và 2 trường hợp viêm màng hoạt dịch (chiếm 3%). Tình trạng đau khớp đi kèm với đau cơ trong 14 trường hợp và viêm gân trong 3 trường hợp. Trung vị thời gian khởi phát của phản ứng này là 26 ngày (kéo dài từ 10 ngày đến 98 ngày). Khi ngừng sử dụng các AVK, phản ứng có hại biến mất trong 44 trường hợp hoặc cường độ đau có thuyên giảm trong 30 trường hợp. Ba trường hợp có xuất hiện lại phản ứng khi bệnh nhân tái sử dụng thuốc. Các dữ liệu từ y văn gợi ý một nguy cơ xuất hiện phản ứng đau khớp nghi ngờ do hội chứng quá mẫn với các thuốc chống đông kháng vitamin K. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, trình trạng viêm khớp xuất hiện độc lập mà không đi kèm với dấu hiệu miễn dịch dị ứng khác. Việc phản ứng hồi phục trong phần lớn các trường hợp cũng chứng minh vai trò của thuốc chống đông vitamin K trong các trường hợp này. Các trường hợp hiếm gặp của phản ứng đau khớp cũng đã được ghi nhận với các heparin và các thuốc chống đông đường uống, góp phần chứng minh phản ứng này thật sự có liên quan đến việc sử dụng các chất ức chế yếu tố đông máu. Tuy nhiên, cơ chế gây ra phản ứng hiện vẫn chưa được làm rõ.

 

Nguồn: http://www.bip31.fr/bip/BIP%20Occitanie%202018,%2025(4)%2068%20-%2089.pdf

 

Người dịch: Vũ Đức Hoàn, Dương Khánh Linh