Trung tâm DI&ADR Quốc gia giành giải danh dự cho poster trong lĩnh vực Dược lâm sàng trong hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu Dược học lần 1.

Trong khuôn khổ hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu dược học lần thứ 1 được tổ chức tại BANGKOK, Thái Lan, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã vinh dự được trao giải danh dự cho Poster trong lĩnh vực dược lâm sàng.

 

Từ ngày 2-4/12/2015, trong khuôn khổ hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu Dược học lần thứ nhất được tổ chức tại Bangkok,Thái Lan, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tham dự và giành được 03 giải, trong đó có 01 giải cho poster trong lĩnh vực Dược lâm sàng (Honorable mention for poster presentation (Clinical pharmacy)) của Trung tâm DI&ADR Quốc gia.

 

Ceftificate of Award Honorable mention for poster presentation (Clinical pharmacy)

 

Xem poster của Trung tâm DI & ADR tại đây.

Tin:  Nguyễn Thị Nga.