Đề tài “Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir trên bệnh nhân sử dụng ARV tại phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Bạch Mai” đạt giải tại Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XVIII

Tham dự Hội nghị lần này, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc - Trường Đại học Dược Hà Nội có 02 bài báo cáo và đã đạt giải 3 với đề tài “Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir trên bệnh nhân sử dụng ARV tại phòng khám ngoại trú - Bệnh viện Bạch Mai”.

 

Ảnh: Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược Việt Nam lần thứ XVIII

 

Hội nghị Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XVIII được tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng từ ngày 17 - 19/05/2016 với sự tham gia của 174 báo cáo viên đến từ 32 trường Đại học, Cao đẳng và Học viện đào tạo Y-Dược trên cả nước.


Tham dự Hội nghị lần này, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc - Trường Đại học Dược Hà Nội có 02 bài báo cáo và đã đạt giải 3 với đề tài “Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir trên bệnh nhân sử dụng ARV tại phòng khám ngoại trú - Bệnh viện Bạch Mai”. Kết quả của nghiên cứu đã góp phần bổ sung dữ liệu về tần suất và đặc điểm độc tính liên quan tới tenofovir trên thận ở bệnh nhân HIV/AIDS người Việt Nam, cung cấp thông tin phục vụ công tác theo dõi điều trị và giám sát các phản ứng có hại của phác đồ ARV trong chương trình phòng chống HIV/AIDS tại nước ta.


Chi tiết báo cáo tại Hội nghị xin xem  tại đây.

 

Tin: Nguyễn Thị Nga