Medsafe (New Zealand): Tương tác giữa các sản phẩm chứa nghệ/curcumin và warfarin

Trung tâm Theo dõi Phản ứng có hại của thuốc của New Zealand (CARM) gần đây đã ghi nhận 1 báo cáo về bệnh nhân đang dùng warfarin, đồng thời, bắt đầu sử dụng sản phẩm có chứa nghệ.

 

Trung tâm Theo dõi Phản ứng có hại của thuốc của New Zealand (CARM) gần đây đã ghi nhận 1 báo cáo về bệnh nhân đang dùng warfarin, đồng thời, bắt đầu sử dụng sản phẩm có chứa nghệ. Ban đầu, INR ổn định, nhưng vài tuần sau khi sử dụng nghệ, INR tăng > 10, dẫn tới nguy cơ chảy máu nghiêm trọng. Có nhiều sản phẩm chứa nghệ/curcumin trên thị trường dưới dạng thực phẩm chức năng để hỗ trợ khớp, hệ tiêu hóa và tim mạch. Một vài nghiên cứu đã kết luận rằng curcumin, một thành phần trong nghệ (Curcuma longa) có tác dụng chống viêm tương tự NSAIDs. Đã có một số báo cáo ca về việc tăng INR ở bệnh nhân sử dụng NSAIDs phối hợp với warfarin.

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Tác dụng chống kết tập tiểu cầu của curcumin cũng được mô tả. Đây là mối nguy cơ tiềm tàng đối với những bệnh nhân đang dùng thuốc có khả năng gây xuất huyết (ví dụ như thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống đông, thuốc kháng viêm không steroid hoặc thuốc ức chế tái hấp thu serotonin). Việc sử dụng đồng thời các sản phẩm có chứa nghệ/curcumin và những thuốc này có thể gây kéo dài thời gian chảy máu. Tác dụng chống kết tập tiểu cầu của curcumin không giải thích cho sự tăng INR ở bệnh nhân nhưng có thể có tác dụng cộng hợp khi sử dụng đồng thời các chế phẩm này với warfarin.

 

Nguồn: http://www.medsafe.govt.nz/safety/EWS/2018/Turmeric.asp     

 

Người tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa, Võ Thị Thúy Kiều 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan