ANSM: Gia tăng tỷ lệ tử vong trong các nghiên cứu mới đây với các thuốc có chứa bendamustin

Việc gia tăng tỷ lệ tử vong quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng gần đây sử dụng bendamustin trong các phối hợp và các chỉ định chưa được cấp phép.

 

(Ảnh minh họa: internet)

 

Các trường hợp độc tính gây tử vong thường do nhiễm trùng cơ hội cũng như các biến cố trên tim, thần kinh và hô hấp. Người kê đơn được cảnh báo lại về các thông tin liên quan đến đặc tính an toàn của thuốc, đặc biệt là các thông tin sau khi thuốc được lưu hành.

 

Điều trị bằng bendamustin có thể gây ra giảm bạch cầu lympho kéo dài (<600 tế bào/mcL) và giảm tỷ lệ CD4+ (<200 tế bào/mcL) có thể kéo dài trong ít nhất 7-9 tháng sau khi kết thúc điều trị, đặc biệt khi phối hợp bendamustin và rituximab. Bệnh nhân có dấu hiệu giảm bạch cầu lympho và tỷ lệ CD4+ sau khi điều trị với thuốc dễ mắc các nhiễm trùng cơ hội.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Bendamustine-Levact-et-son-generique-augmentation-de-la-mortalite-observee-dans-des-etudes-recentes-Lettre-aux-professionnels-de-sante

 

Người tổng hợp: Dương Khánh Linh

Các tin liên quan