Health Canada: Ngày 10/9/2018, Cơ quan Quản lý Y tế Canada thông báo ước tính nguy cơ với sức khỏe khi sử dụng các loại thuốc valsartan bị thu hồi có chứa NDMA

 

Health Canada đang công bố những kết quả của cuộc rà soát nguy cơ tác động đến sức khỏe lâu dài liên quan đến các loại thuốc valsartan được phát hiện có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada đã đưa ra các ước tính về nguy cơ ung thư có thể tăng lên bằng cách sử dụng các phương pháp được quốc tế công nhận và thông tin sẵn có tại thời điểm này. Health Canada đã đánh giá các thông tin sẵn có để xác định nguy cơ mắc ung thư tăng, giúp đưa ra ước tính nguy cơ cho người dân tại thời điểm này.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với bệnh nhân dùng liều valsartan cao nhất (320 mg) có chứa 60 ppm NDMA mỗi viên, một lần mỗi ngày trong ba năm, ước tính nguy cơ ung thư có thể tăng lên là thêm 1 trường hợp ung thư cho 11.600 người dùng sản phẩm. Đối với những bệnh nhân dùng liều valsartan thấp nhất (40 mg) chứa 60 ppm NDMA mỗi viên, một lần mỗi ngày trong ba năm, nguy cơ là thêm 1 trường hợp ung thư cho 93.400 người sử dụng thuốc.

 

Health Canada đang tiếp tục làm việc với các công ty để tìm hiểu nguyên nhân NDMA có mặt trong nguyên liệu valsartan, đảm bảo thực hiện những biện pháp khắc phục, cũng như tăng cường truyền thông trong cộng đồng.

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67734a-eng.php

Điểm tin: Từ Phạm Hiền Trang, Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan