Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh năm 2018, giai đoạn tháng 11/2017 - 7/2018

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi đến các quý đơn vị bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám chữa bệnh trong năm 2018 (giai đoạn thống kê từ tháng 11/2017 - 7/2018).

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh (b)

Các tin liên quan