Dự án GF

Lịch công tác

Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" - Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

Hội nghị Tổng kết hoạt động Cảnh giác Dược” trong khuôn khổ Hợp phần 2.1 - "Tăng cường các hoạt động Cảnh giác Dược" giai đoạn 1 (2012-2013) và triển khai kế hoạch giai đoạn 2 (2014-2016)

Nhằm tổng kết các kết quả hoạt động đã triển khai trong năm 2012-2013, từ ngày 11 - 13/09/2014, Trung tâm DI&ADR Quốc Gia - Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức buổi hội nghị “Tổng kết hoạt động Cảnh gi

xem tiếp >>
 • Hội nghị B6.1

  17/04/2014 12:00:00 SA:Để triển khai nghiên cứu thuộc hoạt động B6.1 "Nghiên cứu theo dõi tích cực trong chương trình chống Lao", ngày 03-04/04/2014, Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và phản ứng có hại của Thuốc (Trung ...

  Xem tiếp >>
 • Giám sát hỗ trợ tại Nghệ An

  10/12/2013 12:00:00 SA:Trong hai ngày 05-06 tháng 12 năm 2013, đại diện của Ban quản lý hợp phần 2.1 là CN. Nguyễn Quang Vũ, DS. Nguyễn Thị Tuyến và đại diện Trung tâm DI&ADR Quốc Gia là DS. Trần Thúy Ngần đã có chuyến giám ...

  Xem tiếp >>
 • Giám sát hỗ trợ tại Thái Nguyên

  10/12/2013 12:00:00 SA:Trong ba ngày 02-04 tháng 12 năm 2013, đại diện của Ban quản lý hợp phần 2.1 là CN. Nguyễn Quang Vũ, DS. Nguyễn Thị Tuyến và đại diện Trung tâm DI&ADR Quốc Gia là DS. Cao Thị Thu Huyền đã có chuyến gi ...

  Xem tiếp >>
 • Hội thảo thuộc hoạt động E21.2 “Họp và thảo luận để xem xét đánh giá các báo cáo về M&E”

  11/11/2013 12:00:00 SA:Ngày 12 tháng 08 năm 2013, Ban quản lý hợp phần 2.1 đã tổ chức hội thảo thuộc hoạt động E21.2 “Họp và thảo luận để xem xét đánh giá các báo cáo về M&E” trong khuôn khổ dự án “Tăng cường các hoạt động ...

  Xem tiếp >>