Dự án GF

Lịch công tác

Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" - Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

Hội nghị B6.1

Để triển khai nghiên cứu thuộc hoạt động B6.1 "Nghiên cứu theo dõi tích cực trong chương trình chống Lao", ngày 03-04/04/2014, Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và phản ứng có hại của Thuốc (Trung

xem tiếp >>