Dự án GF

Lịch công tác

Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" - Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

Hội thảo họp và thảo luận xem xét đánh giá các báo cáo về M&E (HÀ NỘI)

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Ban quản lý hợp phần 2.1 đã tổ chức hội thảo thuộc hoạt động E 21.2 “Trao đổi và thảo luận về báo cáo các

xem tiếp >>
<12345>