Dự án GF

Lịch công tác

Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" - Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

Giám sát hỗ trợ tại Lai Châu tháng 9 năm 2014

Từ ngày 23 - 26 tháng 9 năm 2014, đoàn giám sát bao gồm ông Nguyễn Quang Vũ (Ban quản lý hợp phần 2.1), ông Lương Anh Tùng (Trung tâm DI&ADR Quốc Gia) đã có chuyến giám sát hỗ trợ tạiLai Châu.

xem tiếp >>