Dự án GF

Lịch công tác

Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" - Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

Giám sát hỗ trợ tại Gia Lai tháng 10 năm 2014 (Chương trình Sốt Rét)

Trong năm ngày từ 7 đến 11 tháng 10 năm 2014, đoàn giám sát bao gồm ông Nguyễn Quang Vũ (Ban quản lý hợp phần 2.1), bà Nguyễn Thị Tuyết (Viện Sốt Rét - Kí Sinh Trùng - Côn Trùng Trung Ương) đã có chuy

xem tiếp >>