Độ an toàn của một số thuốc nhỏ tai có chứa kháng sinh trên trẻ em có đặt ống thông nhĩ

Hội đồng Phản ứng có hại của thuốc (Medicines Adverse Reactions Committee - MARC) thuộc MEDSAFE đã công bố biên bản của cuộc họp Hội đồng định kỳ vào ngày 11/07/2017. Trong cuộc họp này, Hội đồng đã thảo luận về Độ an toàn của một số thuốc nhỏ tai có chứa kháng sinh trên trẻ em có đặt ống thông nhĩ.

Thông tin chung

Trung tâm theo dõi phản ứng có hại (The Centre for Adverse Reactions Monitoring  - CARM) của New Zealand đã nhận được 1 báo cáo về chế phẩm Locorten-Vioform sử dụng trên trẻ em có đặt ống thông nhĩ. Trong tờ HDSD Locorten-Vioform đã chống chỉ định thuốc này trên bệnh nhân đã bị thủng màng nhĩ. Trung tâm Cảnh giác Dược Hà Lan, Lareb cũng nhận được báo cáo về các thuốc nhỏ tai sử dụng trên bệnh nhân mà màng nhĩ không còn nguyên vẹn. Do vậy cần thiết phải đánh giá độ an toàn của các thuốc nhỏ tai trên trẻ em có đặt ống thông màng nhĩ.

Ảnh minh họa: Internet.

 

Thảo luận

Hội đồng đã thảo luận sự khác biệt trong nguy cơ độc thính giác giữa các thuốc nhỏ tai có chứa kháng sinh khi sử dụng trên trẻ em có đặt ống thông nhĩ và sử dụng trên bệnh nhân màng nhĩ không còn nguyên vẹn. Hội đồng cho rằng ciprofloxacin có ít nguy cơ độc với thính giác hơn các loại khán sinh khác được sử dụng trong các chế phẩm thuốc nhỏ tai.

Dựa trên những dữ liệu hiện có, hội đồng khuyến cáo cơ quan quản lý thuốc quốc gia nên cho các đơn vị sản xuất kinh doanh các chế phẩm có chứa Ciproxin HC (quinolone) có cơ hội bỏ bớt chống chỉ định trên bệnh nhân thủng màng nhĩ, chuyển thông tin này xuống phần cảnh báo. Các chế phẩm Locorten-Vioform/Locacorten-Viaform (hydroxyquinolone) nên được bổ sung thông tin về độc tính trên thính giác. Các đơn vị sản xuất kinh doanh các chế phẩm Sofradex, Soframycin và Kenacomb (aminoglycosides) nên bổ sung cảnh báo về nguy cơ độc thính giác sẽ tăng lên theo thời gian sử dụng dù chỉ được dùng để điều trị triệu chứng.

Nguồn: http://www.medsafe.govt.nz/profs/adverse/Minutes170.htm 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan