Health Canada: Ngày 18/8/2018, Cơ quan quản lý Y tế Canada thông báo công ty Teva Canada đang mở rộng thu hồi bổ sung các lô thuốc chứa valsartan như một biện pháp thận trọng

 

Health Canada thông báo Teva Canada đang mở rộng thu hồi thêm các lô thành phẩm chứa valsartan do các lô này có thể chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA).

 

Các sản phẩm bổ sung của Teva Canada đang được thu hồi sau khi mẫu kiểm nghiệm mẫu hoạt chất được cung cấp từ Zhejiang Huahai Pharmaceuticals được xác định có vết của tạp chất NDMA. Thử nghiệm đang được tiếp tục thực hiện. Trong thời gian này, Health Canada yêu cầu Teva Canada thu hồi các lô bổ sung như biện pháp thận trọng, và tiến hành cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân chính của vần đề này. 

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67552a-eng.php

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

Các tin liên quan