TGA: Ngày 08/8/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc khuyến cáo các sản phẩm lưu hành tại Úc không bị ảnh hưởng bởi thông tin thu hồi các thuốc valsartan tại các nước khác

 

TGA khuyến cáo các thuốc chứa valsartan lưu hành tại Úc không phải là các chế phẩm cần thu hồi.

Các sản phẩm chứa valsartan lẫn tạp chất đang được thu hồi tại các nước khác. Các sản phẩm này được sản xuất từ nguyên liệu của 3 nhà sản xuất Trung Quốc, nguyên liệu này có thể lẫn tạp chất được cho là có khả năng gây ung thư.

 

Ba nhà sản xuất tại Trung Quốc trên không cung cấp nguyên liệu valsartan để sản xuất bất cứ thành phẩm nào tại Úc. Các hoạt chất khác được sản xuất bởi ba công ty này không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi các thuốc valsartan.

 

TGA đã liên hệ với 4 công ty cung cấp nguyên liệu valsartan đăng ký tại Úc. Việc liên hệ bắt đầu khi thông tin thu hồi các thuốc chứa valsartan được công bố và các bằng chứng bổ sung trong tuần này tái khẳng định các sản phẩm tại Úc không cần phải thu hồi.

 

Không có nguy cơ được xác định đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn cho bệnh nhân tại Úc.

 

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/valsartan 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến


 

 

 

 

 

Các tin liên quan