DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Bộ Y tế vừa có Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 về việc ban hành Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đây là sản phẩm được xây dựng và hoàn thiện với rất nhiều tâm huyết, nỗ lực và công sức, với đơn vị đầu mối là Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia), Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

 

 

 

Về cách tiếp cận, quy trình xây dựng Danh mục áp dụng theo khuyến cáo phát triển cơ sở dữ liệu tương tác thuốc được các chuyên gia trên thế giới đề xuất. Bằng chứng y văn của các cặp tương tác được rà soát, tổng hợp, phân tích kỹ lưỡng từ các nguồn tài liệu thông tin thuốc uy tín. Danh mục cũng được lĩnh hội những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia dược lý - dược lâm sàng tại các trường Đại học Y, Dược và các bệnh viện lớn trên cả nước, để để đưa ra khuyến cáo xử trí phù hợp với thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

 

Trung tâm DI & ADR Quốc gia hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu chuyên môn hữu ích cho các cán bộ y tế trong việc phát hiện, cảnh báo, xử trí và dự phòng hậu quả của tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tài liệu này cũng có thể sử dụng tra cứu, tham khảo trong đào tạo cho nhân viên y tế, sinh viên, học viên các trường Khối Khoa học sức khỏe về Tương tác thuốc và quản lý Tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng.

 

Trung tâm DI & ADR Quốc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia dược lý - dược lâm sàng tại các trường Đại học Y, Dược và các bệnh viện lớn trên cả nước đã tham gia biên soạn, góp ý và thẩm định danh mục tương tác thuốc. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Tổ chức Y tế Thế giới đã có một số hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động này.


Chi tiết danh mục xin xem chi tiết tại đây: Danh mục Tương tác thuốc Chống chỉ định

 

Thay mặt nhóm biên soạn

DS. Nguyễn Mai Hoa