Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2018 - 10/2019

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2018 - 10/2019.

 

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây. 

Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã tổng hợp và gửi thư xác nhận báo cáo hàng quý đến cho các đơn vị, trong trường hợp chưa nhận được thư cảm ơn, xin các đơn vị liên hệ với Trung tâm qua địa chỉ email di.pvcenter@gmail.com để nhận bản điện tử qua email. 
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng hợp: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hoàng Anh (B)