ANSM: Ketamin và nguy cơ tổn thương gan nặng khi sử dụng kéo dài và hoặc liều cao

Trong thời gian gần đây, ANSM đã nhận được báo cáo về các trường hợp tổn thương gan nặng có thể liên quan đến việc sử dụng lặp lại và/hoặc kéo dài ketamin liều cao.

Trong thời gian gần đây, ANSM đãnhậnđược báo cáo về các trường hợp tổn thương gan nặng có thể liên quan đến việc sử dụng lặp lại và/hoặc kéo dài ketamin liều cao.

Tính từ năm 2014, đã có 10 trường hợp tổn thương gan nặng  trong đó có 4 ca ghép gan, đã được báo cáo bởi các CBYT. Đấy là các tổn thương tắc mật dạng viêm đường mật, có thể liên quan đến việc sử dụng ketamin lặp lại và/hoặc kéo dài (1-5 tháng điều trị liên tục) và với liều cao, trong kiểm soát cơn đau kháng trị (trên 100 mg/ngày liên tục trong nhiều ngày) và trong điều trị giảm đau trong bỏng nặng (200-400 mg/giờ trong 3-6 giờ).

Ảnh minh họa: Internet.

Xin lưu ý, ketamin được chỉ định trong gây mê, đơn độc hoặc phối hợp với các thuốc gây mê khác. Năm 2010, các khuyến cáo thực hành tốt do Afssaps (sau này là ANSM) công bố đã đề cập đến việc sử dụng ketamintrong điều trị đau kháng trị và trong điều trị giảm đau có lấy đồng thuận của các CBYT. ANSM khuyến cáo cán bộ y tế cần tuân thủ đầy đủcáchướng dẫn về chế độ liều của thuốc và theo dõi chặt chẽ chức năng gan trong quá trình sử dụng thuốc.

 Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Ketamine-risque-d-atteintes-hepatiques-graves-lors-d-utilisations-prolongees-et-ou-a-doses-elevees-Point-d-Information

Người tổng hợp: DS. Dương Khánh Linh