Cục Quản lý Dược (DAV): Đình chỉ lưu hành sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (Số lô: 040617) do Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất

Công văn của Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (Số lô: 040617; Ngày sản xuất: 04/6/17; Hạn dùng: 04/6/20; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 001317/15/CBMP-HCM) do Công tv TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Mẫu thử có hàm lượng Copper Sulfate không thống nhất với hàm lượng do Công ty khai báo trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ngày 14/5/2015 và trên nhãn sản phẩm.

 
 
 

Công văn của Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (Số lô: 040617; Ngày sản xuất: 04/6/17; Hạn dùng: 04/6/20; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 001317/15/CBMP-HCM) do Công tv TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Mẫu thử có hàm lượng Copper Sulfate không thống nhất với hàm lượng do Công ty khai báo trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ngày 14/5/2015 và trên nhãn sản phẩm.

 

Vì vậy, Cục Quản lý Dược thông báo:

1.     Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (Số lô: 040617) do Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

2.      Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phấm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phấm không đáp ứng quy định về độ đồng đều khối lượng nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/02/2019.

 

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:

- Kiểm tra Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định;

- Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Duực trước ngày 15/3/2019

 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 
 
Người tổng hợp: Võ Thùy