Medsafe: Ngày 25/9/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm New Zealand đăng thư gửi cán bộ y tế của Fresenius Kabi về cập nhật thông tin an toàn thuốc liên quan đến chế phẩm VOLULYTE 6% hydroxyethyl starch 130/0,4, dung dịch 500 ml truyền tĩnh mạch

 

Fresenius Kabi New Zealand Limited đề nghị cán bộ y tế đảm bảo sử dụng đúng cách và an toàn với dung dịch chứa HES như Voluven 6% và Volulyte 6% theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được phê duyệt và lưu ý các chống chỉ định sau:

 

- Bệnh nhân nặng (thường được đưa vào ICU), kể cả bệnh nhân sepsis

- Quá tải dịch, đặc biệt các trường hợp phù phổi và suy tim xung huyết

- Bệnh nhân có rối loạn đông máu và xuất huyết trước đó

- Bệnh nhân suy thận với thiểu niệu hoặc vô niệu không liên quan đến giảm thế tích máu

- Bệnh nhân lọc máu

- Xuất huyết não

- Tăng natri hoặc clo máu nghiêm trọng (Voluven)

- Tăng kali máu nghiêm trọng, tăng natri hoặc clo máu nghiêm trọng (Volulyte)

- Mẫn cảm với HES

- Bệnh nhân mắc bệnh gan nặng

 

Cán bộ y tế cần lưu ý các chống chỉ định được liệt kê ở trên, đặc biệt là chống chỉ định với bệnh nhân mắc sepsis, suy thận hoặc lọc máu.

 

Nguồn: http://www.medsafe.govt.nz/safety/DHCPLetters/Volulyte&Voluven%2012-09-2018.pdf

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến