Medicine - Pharmacy News

Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV): Thông báo thu hồi dược phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV) đã có công văn số 6346/QLD-CL ngày 26/4/2019 về việc thu hồi dược phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

xem tiếp >>