Medicine - Pharmacy News

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa citicolin dùng đường tiêm

Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 18583/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, s

xem tiếp >>