Medicine - Pharmacy News

Thuốc tránh thai nội tiết tố dạng phối hợp và nguy cơ huyết khối

Kết quả rà soát các dữ liệu hiện có cho thấy nguy cơ huyết khối tĩnh mạch liên quan đến các thuốc tránh thai nội tiết tố dạng phối hợp liều thấp là nhỏ và có sự khác biệt nhỏ giữa các chế phẩm thuốc,

xem tiếp >>