Medicine - Pharmacy News

Cục Quản lý Dược VN (DAV): Thu hồi chế phẩm Pneumorel (fenspiride hydrochloride) do nguy cơ gây rối loạn nhịp tim của người sử dụng

Pneumorel (chứa hoạt chat Fenspiride hydrochloride) do nguy cơ gây rối loạn nhịp tim của người sử dụng

xem tiếp >>